Dagtilbud

Randers Børnebibliotek har en række spændende tilbud til dagtilbud med børn i førskolealderen. Tag børnene med på biblioteket og vælg bøger m.v. sammen med dem.

Tag madpakken med
På hovedbiblioteket kan madpakkerne nydes ved det blå bord, hvis I er få børn. Ellers kan i spise ved de opstillede borde i kælderen. Nøglen fås ved henvendelse i ekspeditionen. I filialerne er der også mulighed for at nyde jeres medbragte mad. Spørg på det lokale bibliotek. 

Leg på Randers Bibliotek
I børnebiblioteket har vi masser af sjov og leg. Vi har et stort legehus, klæd ud tøj, togbaner, dukkevogne og en masse andet.  Det interaktive legegulv er også et hit for børnene, og den skifter leg af sig selv.
 
Arrangementer
Børnebiblioteket tilbyder en række arrangementer for små og store. Se vores tilbud her.

Kanon go'e bøger
Randers Kommune, Børn og skole, og Randers Børnebibliotek har sammen med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dagtilbuddene og PPR, udarbejdet en kanon over nutidige og klassiske billedbøger, som vi anbefaler at børn i Randers Kommune stifter bekendtskab med i løbet af deres tid i kommunens dagtilbud. Se folderen her.

Udbringning af materialer
Dagstilbud i Randers kommune kan få udbragt materialer om mandagen. Er der flere stuer/grupper, beder vi om, at materialer bringes og afhentes på samme dag for alle stuer. Husk at have returdepot klar mandag middag.

Udstillinger
Børnebiblioteket er et populært udstillingssted, for her kommer rigtig mange forbi og kigger. Hvis en institution eller en gruppe dagplejerbørn har særlige projekter, som I kunne tænke jer at vise frem, så kontakt os.

Lån af materialer

I kan som dagtiblud oprette et lånerkort til hver stue, og kan beholde materialerne i 2 måneder.
Hver stue kan max. låne 40 materialer.

Skal I arbejde med et bestemt emne, f.eks. prinsesser, riddere og naturen eller noget helt andet har vi læselystkufferter med forskellige temaer, som I velkomne til at bruge.

Her er lidt af alle vores materialer
Pege- og billedbøger
Højtlæsningsbøger
Rim, remser og ABC
Sprog og leg materialer
Musik og sangbøger
Film 
Læsekufferter
Sprogposer
Kuffertguf

Indmeldesblanket for institutioner