Læs let bøger

Vi har flere slags bøger til nye læsere.

Der findes forskellige måder at vurdere en tekst sværhedsgrad. På Randers Bibliotek har vi valgt at simplificere det ved at inddele de lette bøger i farver.

 

Stor gul prik: Lydrette bøger til de helt nye læsere

Gul prik: Bøger med et lixtal op til 6:
Blå prik: Bøger med lixtal mellem 6 - 9
Grøn prik: Bøger med lixtal mellem 9 - 12
Rød prik: Bøger med lixtal mellem 12 - 16
Let bog: Bøger med lixtal over 16 - 25

 

Gode læseråd til nye læseres voksne:

- Læs rim og remser
- Læs højt hver dag
- Skriv huskesedler og sms´er sammen
- Kig efter bogstaver og ord i hverdagen
- Læs selv; læselyst smitter