Fart på sproget

Se her, hvordan du læser dialogisk med dit barn

Giv tid og rum
Sproget er nøglen til livets muligheder og med små greb kan du være med til at styrke dit barns sprog. Det gælder om at få barnet på banen og give tid og rum til dialog. Bøger er et godt udgangspunkt for dialog mellem barn og voksen og højtlæsningsmetoden, dialogisk læsning, giver den voksne nogle redskaber, der kan være med til at udvikle og styrke barnets ordforråd. 


Se her, hvordan du læser dialogisk med dit barn. 
Dialogisk læsning er en højtlæsningsmetode, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. I stedet for traditionel oplæsning, hvor barnet kun lytter, så bliver barnet ved dialogisk læsning aktivt involveret.  Den voksne stiller spørgsmål og engagerer barnet eller børnene under læsningen med det formål at udvikle børnenes sprog og sprogforståelse

Tip til hvilke oplæsningsbøger, der egner sig til dialogisk læsning.
I bund og grund kan alle billedbøger bruges til dialogisk læsning, det vigtigste er at børnene synes at bogen eller emnet er interessant. Men vi vil gerne give et par anbefalinger på et par bøger vi synes er gode at snakke om. Der behøver ikke altid være så meget tekst, man kan også få rigtig god snak i gang ud fra illustrationer.

 

Dialogisk læsning

Dialogisk læsning er en metode, der er udviklet af den amerikanske forsker G.J. Whitehurst.

Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at dialogisk læsning netop bidrager til et øget ordforråd, og – hvad der er mere vigtigt  – en styrkelse af børnenes kommunikative kompetencer. Det hjælper dem til bedre at kunne komme i dialog med andre børn, at lege og være sammen om hverdagslivets aktiviteter. Kort sagt at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

Nyere forskning viser, at oplæsning og dialoger om historien udvikler børns ordforråd og deres evne til at tale i komplekse sætninger. Børnene bliver bedre til at tale sammen – til at kommunikere. Og det er i sidste ende afgørende for at kunne blive et aktivt og anerkendt medlem af børnegruppen. Desuden gør den jævnlige læsning børnene bogvante og vant til bøgers sprog og giver indsigt i den kultur, vi har omkring børnelitteratur. Dialogisk læsning prikker også til børnenes nysgerrighed over for skriftsproget og gør det nemmere at indgå i fællesskabet, da historierne giver idéer til rollespil og leg.

Materialer