Randers Bibliotek

Bibliotekerne i Randers kommune består af Hovedbiblioteket i Randers centrum, Randers Bibliotek Syd i Kristrup, Randers Bibliotek Øst i Dronningborg, Langå Bibliotek samt en bogbus.

Lovgivning
Ifølge biblioteksloven skal alle danske kommuner have et folkebibliotek. Folkebibliotekernes skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille egnede materialer til rådighed. Folkebibliotekerne skal formidle kommunal og statslig information, og lån af materialer skal være vederlagsfrit for borgeren.

Du kan læse mere om biblioteksloven her

Organisationen
Randers Bibliotek er et folkebibliotek og kommunens største kulturinstitution. Vi har en ambition om at give borgerne et af Danmarks bedste biblioteker, og vi vil gerne have ry for at være i front, når det kommer til formidling.

Det sikrer vi vi ved at have en organisation, der arbejder systematisk med ideudvikling, og ved at interessere os for, hvad kommunens borgere efterspørger.

Bibliotekschefen
Bibliotekschefen er Bibliotekets øverste leder og refererer direkte til direktøren for Kultur og Fritid. Bibliotekschefen tegner biblioteket udadtil og har ansvaret for den strategiske ledelse. Under bibliotekschefen er der fire afdelingschefer, der sammen med bibliotekschefen varetager bibliotekets strategiske udvikling.

Afdelinger
Biblioteket har fire afdelinger: Formidling, Logistik, Kommunikation og Sekretariat

Formidling og logistik:  er dem du møder i biblioteket. De står for formidling af biblioteksts tilbud og for håndtering af materialer.

Kommunikation og Sekretariat: er dem der står for kommunikation, udvikling og drift af bibliotekets systemer, og de understøtter ledelsens strategiske arbejde.

Hver afdeling har en afdelingschef, der sikrer udvikling og drift af afdelingerne. Afdelingscheferne løfter den overordnede strategi ud i afdelingerne. Derunder er der en række teamkoordinatorere og projektledere, der er med til at omsætte strategi til handling.

Bibliotekets strategiske fokusområder

Randers Bibliotek har lavet en strategi for 2018, der definerer hvordan vi vil arbejde med at omsætte bibliotekslovens formål (fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet), til de aktuelle forhold i Randers kommune. Se vores folder om de strategiske fokusområder herunder.

Randers Biblioteks aftale med Randers Kommune

Randers Bibliotek har lavet en aftale for 2018-2021 med Randers Kommune. Der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, som en del af Randersmodellen. Læs mere her. Se indholdet af aftalen nedenfor.

Materialevalgspolitik

Randers Biblioteks materialevalgspolitik har til formål at sikre at materialeudbuddet ved Randers Bibliotek er i overensstemmelse med brugernes ønsker, bibliotekets vision samt lokale og nationale politikker og love.

Bibliotekets materialevalgspolitik er vedlagt herunder

 

Fakta

Økonomi

Biblioteket drives primært med kommunalt driftstilskud.

Derudover har vi indtægter fra:

  • gebyrer
  • indtægtsdækket virksomhed
  • ekstern finansiering

 

Bibliotekerne

Randers Bibliotek består af Hovedbiblioteket, tre filialer og en bogbus, der kører i hele kommunen.

Find bibliotekerne her