Projekter

På Randers Bibliotek arbejder vi strategisk med projektudvikling. Vi søger projektmidler hjem til udviklingsarbejde og får dermed ekstern finansiering til at afprøve- og udvikle nye ideer og samarbejdspotentialer. Vi arbejder systematisk med at indarbejde erfaringerne fra projektarbejdet i vores daglige praksis, så vi fortsat kan tilbyde borgerne i Randers det bedst mulige bibliotek. Her på siden kan du læse mere om et udvalg af vores projekter.

 

 

Hand in Hand

Randers Bibliotek er partnere I et EU-projekt om læring. Projektet hedder Hand in Hand og er et erfaringsudviklingsprojekt, mellem fire europæiske lande: Finland, Polen, Danmark og Italien.
Randers Bibliotek arbejder strategisk med læring og med udviklingen af biblioteket som vidensinstitution. Et internationalt erfaringsudviklingsprojekt er derfor meget relevant.
 
Projektet er støttet af Erasmus+ midler og strækker sig over tre år: fra sep. 2017 til dec. 2019.
Du kan læse mere om projektet her: https://handinhandlibraries.wordpress.com/
 
Den afsluttende rapport om projektet og bibliotekets projekterfaringer kan du læse her: https://epale.ec.europa.eu/en/node/130414 .
Læringspointerne fra projektet beskrives og du får også indblik i de projekterfaringer vores europæiske samarbejdspartnere har gjort sig.
 
Vil du vide mere, så kontakt udviklingskonsulent Marie Brøsted på 40777859 eller mgb@randersbib.dk
 

 

 

 

Randers som Star Wars by

Igennem flere år har der været afholdt en Star Wars Messe i Randers. Dette projekt er en videreudvikling. Med denne indsats ønsker vi at gøre Randers til landets Star Wars by. 
Randers Bibliotek vil sammen med kulturel forvaltning og en række private og kommercielle aktører, stå bag etableringen af en Star Wars Festival. Festivalen skal være en kulturel aktivitet med aktører fra hele byen. Projektet skal være med til at brande Randers som attraktiv kulturby og skal, med afsæt i Star Wars-universet, skabe læring, nysgerrighed og læselyst hos deltagerne.
 
Projektet er et samarbejde mellem Randers Bibliotek og Kulturel forvaltning.
Projektet har fået tilskud fra Eventsekretariatet til at gennemføre et 3-årigt projekt med start i 2017. Den samlede bevilling er 700.000 kr. og ambitionen er at skabe et solidt økonomisk grundlag for at drive festivalen fra 2020 og frem.
 
Vil du vide mere så kontakt bibliotekets tovholder Jacob Krogsøe på tlf. 27851471 eller på mail: jk@randersbib.dk
 
 

Open Library 2.0

Randers Bibliotek deltager i et udviklingsprojekt om de åbne biblioteker
Projektet ønsker at styrke de åbne biblioteker, der findes flere og flere af i landet. Projektet søger at afdække hvordan bibliotekerne kan bevæge sig fra at servicerer brugere til at blive et aktivt og inkluderende fællesskab, der producerer service sammen med brugerne.
Det er Herning Bibliotekerne der er projektleder og Randers Bibliotek er samarbejdspartner, på linje med 8 andre biblioteker i regionen.
 
Projektet er støttet af Slots og Kulturstyrelsens udviklingspulje og det samlede budget er 1.000.000 kr
 
Hvis du vil vide mere så kontakt projektleder Henrik Secher Nielsen 87106857 eller mail: hsn@randersbib.dk
 
Hensigten er, at flere beboere med en anden etnisk baggrund end dansk bliver medlem af og aktive i frivillige organisationer og foreninger. Desuden er det målet at styrke beboernes deltagelse i sociale arrangementer og fællesskaber - bl.a. omkring skole, hjem og arbejdsplads.
Ud over de nævnte projekter er vi også partnere i en række litteraturprojekter med fokus på formidling. Er du interesseret i at høre mere om vores arbejde med projekter, så kontakt udviklingskonsulent Marie Garsdal Brøsted på tlf: 40777859 eller mail mgb@randersbib.dk
 

 

Fokus på udvikling

Randers Bibliotek arbejder strategisk med udvikling. Vi søger puljemidler hjem så vi kan prøve ny spændende eller skæve idéer af.

Kontakt:
Udviklingskonsulent Marie Garsdal Brøsted
E-mail: mgb@randersbib.dk
Tlf. 40777859