Afsluttede projekter

Afsluttede projekter Her er et udvalg af projekter vi har haft på Randers Bibliotek

 

Opgrader din læsning – læselyst og digitale medier

I projektet undersøges om teknologien skaber bedre læselyst og læsekompetencer. Betyder det noget for læseoplevelsen, hvilket medie man benytter sig af under læsningen? Undersøgelsen foretages ved at sætte en række læsestimulerende aktiviteter i gang, samtidigt med at der bliver målt på dem. Samspillet mellem mediekompetencer og læsekompetencer er en vigtig pointe i projektet. Ved mediekompetence menes evnen til at betjene teknologien og anvende sociale medier til at forstærke læseoplevelsen. Fokus er på brugen af nutidens teknologi, for at skabe et mere sammenhængende bibliotekstilbud.

Projektleder: Odense Centralbibliotek
Samlet bevilling: 754.000 kr.
Randers Bibliotek er samarbejdspartner

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen

 

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved udviklingschef Hans Nielsen: mail: hn@randersbib.dk eller tlf. 87106811
 

Transformativt Bibliotek

Projektet vil indsamle erfaringer til fortsat udvikling af modelprogrammet. Det skal undersøges, om brugeroplevelsen på det fysiske bibliotek kan kvalificeres og optimeres ved indsamling af data om brugerne og deres præferencer ved besøg på biblioteket. I et modningsprojekt undersøges de datamæssige muligheder, juridiske og etiske begrænsninger samt formidlingsmæssige udfordringer ved brug af data om brugerne. Projektet vil inddrage erfaringer fra special- og detailhandelens udvikling i konkurrencen med webshops og discountforretninger.

Projektleder: Randers Bibliotek
Samlet bevilling: 200.000 kr.
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen

 

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved udviklingschef Hans Nielsen: mail: hn@randersbib.dk eller tlf. 87106811
 

Danmark Læser

"Nordbyen læser"

Nordbyen Læser. Sådan hedder Danmark Læser-kampagnen i Randers. Bydelen Nordbyen er hjem for omkring 3.500 mennesker, og nogle af dem bor i bebyggelser, som er sat på Boligministeriets liste over særligt udsatte boligområder. Randers Bibliotek synes, at Nordbyen er et godt sted at møde den del af befolkningen, der aldrig eller næsten aldrig læser litteratur.

Læsning gør os bedre til at indgå i fællesskaber
Forskning viser, at jo mindre, man læser, jo tættere kommer man på at droppe læsningen helt. Der kan være meget forskellige grunde til, at 40 % af danskerne ikke læser. Nogle ville egentlig gerne læse mere, end de gør, men synes, de har for travlt med job, familie og fritid. Andre forbinder læsning med at gå i skole og læser ikke af lyst. Men det er vigtigt at læse. Bøger hjælper os med at søge efter mening – og når vi diskuterer meningen med andre, bliver vi bedre til at indgå i fællesskaber og deltage i samfundet. Det begynder med, at man læser for sin egen skyld. Derfor satte vi gang i Nordbyen Læser.

I Randers vil vi af med den afstand, der er mellem biblioteket i Midtbyen og borgerne i Nordbyen. Derfor krydrer vi bydelen med litteratur og prøver at åbne borgernes smagsløg for alle de oplevelser, der ligger i bøgernes verden.

Efter endt projekt blev Randers Kommune kåret som Danmarks bedste læsekommune. Det er vi meget stolte over og vi glæder os til at bringe alle projektets erfaringer i spil i vores fremtidige arbejde.

Projektleder: Randers Bibliotek

Samlet tilskud: 472.046 kr.

Projektet var en del af en national læsekampagne iværksat af Kulturministeriet

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved udviklingskonsulent Marie Garsdal Brøsted, mail: mgb@randersbib.dk eller tlf. 87106858

 

Fødselsforberedelse med litteraturen som værktøj

Et udviklingsprojekt der undersøge hvilke rolle litteraturen kan have for nye familier. Randers Bibliotek arbejder sammen med Fødselsafdelingen på Randers Regionshospital og har i perioden blandt andet flyttet tilbuddet om fødselsforberedelse ned i biblioteksrummet.
 
Projektet er støttet af Slots og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Det løb fra feb. 2017 til dec. 2017 og havde et samlet budget på 450.000 kr.
 
Vil du vide mere så kontakt endelig projektleder Louise Boel på tlf: 87106853 eller mail: lb@randersbib.dk

 

Transformation i nye bibliotekstyper

Et projekt der undersøger hvordan bibliotekerne ved hjælp af digitale løsninger kan blive bedre til at ramme de forskellige målgrupper, der kommer. Projektet afprøver en række prototyper i forskellige miljøer for at blive klogere på hvordan vi kan interagere med borgerne og dermed præsentere mest mulig relevant inspiration. Projektet har i særdeleshed interesse for de betjeningsløse biblioteker.
 
Projektet er støttet af slots og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Det er et 2-årigt projekt og det samlede budget er 600.000 kr. Projektet afsluttes i 2017.
 
Vil du vide mere, så kontakt projektleder Henrik Secher Nielsen på tlf: 87106857 eller mail: henrik.secher.nielsen@randersbib.dk

SoMe - the next Generation 

Et projekt om sociale medier: Om hvilken type formidling der virker og hvad der virker til hvem. Randers Bibliotek arbejder sammen med Silkeborg Bibliotekerne på dette spændende projekt, og resultatet bliver en række anbefalinger til landets biblioteker.
 
Projektet er støttet af DDB-puljen og løb i 2017. Det samlede budget er 410.000 kr.
 
Vil du vide mere, så kontakt projektleder Jens Sørensen på tlf: 87106823, mail: jes@randersbib.dk
 

Flermedial Formidling

Projektet har til hensigt at øge bibliotekernes kompetencer for formidling på digitale platforme f.eks. hjemmeside, Facebook, Twitter mv. Projektet arbejder med udvikling af metode, der sikrer relevant formidling på medier, hvor borgerne er og bruger deres tid. 

Formålet er at gøre biblioteker kompetente til at formidle indhold på nye digitale og sociale medier og at kunne planlægge indhold til mange forskelligartede mediekanaler. 

Projektansvarlig: Randers Bibliotek

Samarbejdspartnere: Seismonaut samt Horsens Bibliotek, Herning Bibliotek, Viborg Bibliotek, Silkeborg Bibliotek og Sønderborg Bibliotek.

Støttet af: Innovationspuljen for Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved udviklingschef Hans Nielsen: mail: hn@randersbib.dk eller tlf. 87106811.

 

Model for det gode møde – sårbare familier og biblioteket

Vi ønsker at rumme og ramme sårbare familier på biblioteket. Vi vil inddrage målgruppen og afdække de barrierer målgruppen oplever i.f.t. biblioteket. Vi vil eksperimentere med tilbud sammen med målgruppen. Vi vil arbejde på tværs af forvaltninger med kompetente fagfolk fra familieområdet. Vi vil udvikle en generel model, der kan bruges i andre kommuner.

Projektleder: Randers Bibliotek
Samlet bevilling: 295.000 kr.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen

Projektet er lavet i samarbejde med Krisecenteret- og børneområdet udfører i Randers Kommune.

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved Udviklingskonsulent Marie Garsdal Brøsted, mail: mgb@randersbib.dk eller tlf: 87106858


Relevansrankering på Steroider

Målet er at udvikle et værktøjsmodul, der ud fra fem kriterier (antal, anmeldelser, udgivelsesår, tilgængelighed og forside) danner lister med kvalificerede anbefalinger af bøger. På denne måde viser vi de materialer inden for en given genre, som har høj relevans for mange brugere, i modsætning til en søgning, som giver en udtømmende liste. En sidegevinst ved projektet er, at det afprøver metoder til at udvikle relevansrankeringen, som kan inkorporeres i og forbedre den almindelige søgning.

Projektleder: Randers Bibliotek

Samlet bevilling: 100.000 kr.

Projektet er støttet af DDB

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved udviklingschef Hans Nielsen: mail: hn@randersbib.dk eller tlf.87106811.

 

Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet

Projektet vil udvikle et modul til DDBCMS som præsenterer relevant indhold fra hjemmesiden sammen med søgeresultaterne. Folk søger et givent emne og vi viser relevant inspiration på samme side. Derved opnår vi to ting:

1) Vi præsenterer indholdet der, hvor brugere bruger mest af deres tid på hjemmesiden: søgningen

2) Vi kan målrette vores indholdsformidling.

Inspirationen kan bestå af blogposter, arrangementer, nyhedslister osv.

Projektleder: Randers Bibliotek

Samlet bevilling: 120.000 kr.

Projektet er støttet af DDB

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved udviklingschef Hans Nielsen: mail: hn@randersbib.dk eller tlf: 87106811.

 

Hvad skal vi med retsforbeholdet

Debatarrangement med politikere og Per Vers gør de unge klogere på afstemningen om EU-retsforbeholdet i december.

Mandag - 16. november - afholder Randers HF & VUC og Randers Bibliotek i fællesskab en event, som byder på fakta, debatoplæg fra unge politikere og fælles diskussioner med de studerende på HF & VUC krydret med sjove og satiriske kommentarer fra rapper og forfatter Per Vers.

Målet er at øge interessen og ruste de unge til afstemningen først i december.
For at sætte gang i debatten deltager lokale ja- og nej-sigere fra ungdomspolitiske organisationer med korte oplæg og debat.

Randers Bibliotek indgår i et samarbejde om oplysninger om EU-valget sammen med bibliotekerne i 3 andre kommuner: Viborg, Struer og Norddjurs. Kampagnen er initieret af konsulentfirmaet Knudsen Syd.

Projektet er støttet af Europa-Nævnet.

Yderligere oplysninger fås ved udviklingschef Hans Nielsen: mail: hn@randersbib.dk eller tlf: 87106811.

APIIF

Randers Bibliotek har været deltager i et pilotstudie, hvor sprog og læsning for de 0-3 årige har været væsentlige elementer.
APIIF programmet lægger vægt på voksen-barn interaktion og relationer, indarbejdelse af pædagogiske principper i teori og praksis i dagtilbuddene for at børnenes udbytte er sproglig udvikling med særligt fokus på det enkelte barns kommunikation med den nære voksne og omverdenen.  Kommunikativ sprogudvikling har således høj prioritet, og der lægges stor vægt på at styrke børns socio-emotionelle udvikling, selvkontrol og trivsel.

Pilotstudiet er udviklet og gennemføres i 2015 af forskere ved Aarhus Universitet samt TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med forskere fra Melbourne Universitetet. Endvidere deltager forskere fra KORA, ledere og undervisere fra University College Nord samt ledere, pædagoger og dagplejere, konsulenter og bibliotekarer i Randers kommune i det praktiske studieforløb.

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved udviklingschef Hans Nielsen: mail: hn@randersbib.dk eller tlf: 87106811.

 

Kulturkuffert

Formålet er, at alle børn skal oplever, hvordan bøger, film og musik kan give deres liv ekstra dimensioner og muligheder, som de kan finde glæde i hele livet. Desuden giver det børnenes familier mulighed for at indgå i et lystbetonet forhold til læsning samtidig med, at de bliver opmærksomme på værdien af læsning og andre kulturoplevelser.

Projektejer: Randers Bibliotek

Projektet er blevet udført sammen med Bysekretariatet og tre fritidshjem i Nordbyen. Randers Kunstmuseum, Museum Østrylland, Randers Regnskov, Randers Egns Teater og GAIA har bidraget til det kulturklippekort der var i kufferterne.

Projektet var støttet af Kulturstyrelsen.

Læs mere om projektet her

Yderligere oplysninger fås ved Udviklingskonsulent Marie Garsdal Brøsted, mail: mgb@randersbib.dk eller tlf. 87106858