børnestavning
børnestavning

Hæj mor jai ælsger dei

23.09.14
Jeg tabte kæben af forbløffelse forleden, da min ellers så fornuftige veninde ikke ville fortælle hendes lille pige, hvordan man staver til ”jeg elsker dig”

I stedet for fik pigen at vide, hun skulle børnestave det. Det måtte jeg have uddybet. For mig var det vildt mærkeligt, at min veninde ikke bare fortalte, hvordan man staver til de smukke ord.

Børnestavning er det nye sort
Kort fortalt så går det ud på, at børn skal skrive løs, inden de kan stave. De skal bare skrive ordene, som de lyder. Voksne skal ikke rette stavefejl. Formålet er at motivere børnenes skrivning og deres læselyst. Det kan bedst sammenlignes med, når børn tegner fritegning. Der tegner de også efter fantasien. Det kan være svært for os voksne at genkende det, de har tegnet.  
Teorien bag børnestavning er, at bare børn har lyst til at skrive og stave, så skal den rigtige stavning nok komme hen ad vejen. Men hvordan søren skal den rigtige stavning komme, når vi ikke påpeger deres fejl? Det er der, læsningen kommer ind i billedet. Når børnene læser, så lærer de, hvordan ordene skal staves. Det viser sig nemlig at efter et par måneder, bliver ordene stavet rigtigt. Det er akkurat det samme, der sker, når børn lærer at snakke. De taler vrøvlet i starten for at blive bedre ved hjælp af øvelse.

Børnestavning kontra voksenstavning
Det kan være svært for os voksne at læse, hvad børnene har skrevet, når de børnestaver. Så må vi fortælle, at vi ikke har lært at børnestave, og vi derfor skal hjælpes til at læse det.  Eller vi kan bede barnet læse højt.
Kritiske røster argumenter, at de er bange for, at det ender ud i det rene anarki, hvis børn lærer at stave, som de lyster. Jeg deler ikke den bekymring. Børn lærer jo ikke at stave ordene på en ny og alternativ måde. Derimod staver de, som de synes, det lyder – for derefter at lære at stave rigtigt. Det handler om at give dem lysten til at læse og lære. Lærerne fortæller også børnene, at de skal børnestave, så de kan lære at voksenstave. På den måde erfarer børnene, at der er forskel mellem deres stavning og ”rigtig” stavning.  Det har vist sig, at børn der børnestaver, de bliver hurtigere dygtige til at voksenstave.

Børnebibliotekaren blogger