Persondataforordningen
Persondataforordingen

Cookie- og privatlivspolitik

25.05.18
Hvad ved vi om dig på biblioteket, og hvad bruger vi oplysningerne til?

På Randers Bibliotek sætter vi din ret til privatliv og beskyttelse af dine persondata højt, og vi lever op til EU’s regler om persondatabeskyttelse gældende fra den 25. maj 2018.

Denne cookie-og privatlivspolitik giver dig svar på hvilke data biblioteket gemmer om dig og hvad vi bruger oplysningerne til

 

Arrangementer

Hvis du ønsker at deltage i vores arrangementer, behandler vi personoplysninger som led i købskontrakten, herunder dit navn, din e-mail, din adresse og din betalingsform. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og slettes automatisk.

Vi anvender Place2Book som tredjepart, som alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Randers Bibliotek. I forbindelse med betaling videregiver vi de personoplysninger som er nødvendige for, at betalingen gennemføres.

 

Bibliotekets oplysninger om dig, som låner:

Når du låner materialer, registreres det i din lånerprofil i bibliotekets bibliotekssystem Cicero.

De oplysninger/informationer biblioteket har behov for om dig i denne sammenhæng, er nødvendige for at biblioteket administrativt kan holde styr på de materialer du låner. De lagrede oplysninger gør at du kan logge ind på bibliotekets hjemmeside og bruge bibliotekets udlånsautomater.

Oplysningerne bruges også til at sende påmindelser til dig om hjemkomne reserveringer og afleveringsfrister. 

Alle de oplysninger biblioteket har om dig om dine lån i bibliotekssystemet Cicero, slettes efter faste retningslinjer i henhold til bibliotekslovens bestemmelser.

 

Brugeroprettelse af børn og unge:

Indmeldelse af børn og unge under 18 år foregår på denne papirblanket https://randersbib.dk/sites/default/files/indmeldelseblanket_laaner_under_18_v8.pdf 

I Cicero registreres cpr.-nummer, navn og kontaktoplysninger på den forælder eller værge, der over for biblioteket indestår for barnet. Indmeldelsesblanketten opbevares elektronisk i det digitale administrative dokumenthåndteringssystem SBSys.

 

Cicero – Bibliotekets administrative system:

Det er i bibliotekets administrative system, Cicero, vi opbevarer oplysninger om dig. Når du logger ind som låner på www.randersbib.dk, kan du se og ændre en del af de personlige informationer der findes om dig i Cicero. Du kan f.eks. skifte mailadresse, telefonnummer og pinkode.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Nedenfor kan du se eksempler på hvilke oplysninger der er anført om dig i bibliotekets bibliotekssystem Cicero. Du får også en forklaring på hvad de enkelte felter betyder:

 • Lånernummer - tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.
 • CPR-nummer – henter din adresse fra CPR-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Skal bruges til at låne materialer.
 • Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer (f.eks. i ferieperioder) Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.
 • Navn - dit navn, som det står på dit sundhedskort.
 • Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.
 • c/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.
 • Telefon - her kan angives flere telefoner, både fastnet, mobil og mobil til notifikationer, det mobilnummer der sendes notifikationer til dig om reserveringer og afleveringsfrist.
 • Mobil til notifikationer kan ændres via hjemmeside.
 • E-mail og E-mail til notifikationer - E-mail (notif) bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail til notifikationer kan ændres via hjemmeside.
 • Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.
 • Blokeringsårsag - Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.
 • Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.
 • Tilhørsfilial - er det sted, du vil hente reserverede materialer. Afhentningssted kan du ændre ved at logge ind på randersbib.dk
 • Kommunenr. - er din bopælskommune og anvendes til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores digitale tjenester som f.eks. Filmstriben og Ereolen.
 • Foretrukket sprog – (dansk eller engelsk).
 • Lånerid - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. sundhedskort eller lånerkort. PIN-koden er altid anonymiseret.
 • Intern note - kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis du  har mistet dit lånerkort.
 • Note til låner - udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.
 • Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.
 • Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.
 • Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.
 • Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.

 

Cookies

Vi bruger cookies på randersbib.dk. Cookies bruges til at følge, hvordan siderne på randersbib.dk anvendes, til at forbedre opbygningen af hjemmesiden og til at afvikle driften af hjemmesiden. 

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke.

Hvis du gerne vil læse mere om cookies og få anvisninger på hvordan du f.eks. sletter cookies, så læs med her http://minecookies.org/cookiehandtering/

Du kan helt forhindre lagring af cookies ved at installere dette værktøj til din browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Databehandleraftaler.

Randers Bibliotek har en række digitale samlinger som fx eReolen og Filmstriben, som kan tilgås i henhold til licens med tredjeparter. Vi registrerer og videregiver oplysninger om din brug af de digitale samlinger i henhold til de krav, som de relevante tredjeparter har opstillet og til drift af samlingerne. Biblioteket har indgået databehandleraftaler med alle tredjeparter.

 

Fotografering og optagelser:

Vi tager nogle gange billeder og videoer af biblioteket og i forbindelse med arrangementer, og du kan derfor indgå i billeder og videoer, hvis du opholder dig disse steder.

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvorimod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre).

Biblioteket følger datatilsynets anvisninger på området. Samtykkeerklæringer vedrørende fotos afgivet af borgerne opbevares indscannet i Randers kommunes elektroniske dokumenthåndteringssystem SBsys.

 

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Vi bruger MailChimp som tredjepart, som alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Randers Bibliotek.

 

Sikker kommunikation

I forbindelse med bestilling, reservering og fornyelse af biblioteket materialer, skal du bruge cpr-nummer og pinkode. Disse oplysninger sendes med krypteret kode, så udenforstående ikke vil kunne aflæse kommunikationen mellem dig og biblioteket.

 

Spørgsmål til håndteringen af dine persondata:

Du kan anmode biblioteket om at se, ændre, slette eller overføre dine persondata. Har du specifikke spørgsmål til, eller ønsker du at klage angående bibliotekets håndtering af persondata, kan du kontakte vores datahåndteringsansvarlige ved at sende en e-mail til hovedbiblioteket@randersbib.dk eller til Data Protection Officer i Randers Kommune (DPO), Lone Karina Jensen,  DPO@randers.dk . Yderligere information om Randers Kommunes Datasikkerspolitik kan du læse her: https://omkommunen.randers.dk/databeskyttelse/ .

 

 

Tavshedspligt

Bibliotekernes personale har tavshedspligt, når det gælder din brug af bibliotekerne. Det gælder såvel dine lån, reserveringer og bestillinger fra andre biblioteker. For at sikre mod misbrug, er det kun dig, der kan bruge dit sundhedskort eller lånerkort på bibliotekerne.

 

Videoovervågning

I forbindelse med fysisk besøg på vores biblioteker benytter vi videoovervågning af sikkerhedsmæssige hensyn og i overensstemmelse med lov om tv-overvågning.

 

Randers Bibliotek, juni 2018

 

Materialer