Ung i coronaens tid

Kære elev i 9. og 10. klasse i Randers. Det er en underlig tid, vi lever i. Corona-virussen spreder sig over hele kloden, og det har også indflydelse på din hverdag.

Du inviteres hermed til at deltage i denne corona-konkurrence, som er igangsat af randrusianske skolelærere, Museum Østjylland, Randers Bibliotek, Randers Stadsarkiv og Randers Kunstmuseum. Vi vil gerne finde ud af, hvad unge i Randers tænker i disse coronatider.

Der bliver kåret en vinder indenfor hver af de fire nedenstående kategorier, og præmien er et biografgavekort for to.  Alle jeres produkter bliver udstillet i Kulturhuset og lagt på randersbib.dk. Produkterne vil gemt til eftertiden af Stadsarkivet.
Send/del dit bidrag til/med ungicoronaenstid@gmail.com senest den 10. maj. Vinderne får direkte besked den 15. maj. Angiv navn, skole og klasse i emnefeltet.

De fire kategorier er: 

Pressefoto
Tag et foto, der illustrerer, hvordan du oplever ungdomslivet i coronaens tid. Du kan vælge at tage et foto, som illustrerer dit liv på dit værelse eller i dit hus/din lejlighed. Du kan også tage et foto, der illustrerer Corona-livet udenfor dit hjem. Eksempelvis folk, der holder afstand, køen i supermarkedet eller noget helt andet. Dit foto skal være ledsaget af en billedtekst.


Essay
Skriv et essay om, hvordan corona har ændret dit liv og din hverdag. I et essay går man på opdagelsen i emnet og undersøger det fra flere vinkler. Brug gerne eksempler og beskrivelser fra dit eget liv. Dit essay må maks. være på 500 ord


Podcast
Lav en podcast på højst fem minutter, hvor du reflekterer over coronaens indvirkning på unges liv. Der skal være intro- og outromusik, og du skal være opmærksom på at tale meget tydeligt.  


Film
Lav en film (varighed 1-2 minutter), der illustrerer de tanker eller følelser, der fylder i forbindelsemed corona. Du kan tage udgangspunkt i modsætninger så som
ensomhed >< fællesskab.

Se mere i  vedhæftede invitation.