Ung i coronaens tid - for elever på ungdomsuddannelserne

Kære elev på ungdomsuddannelserne i Randers Det er en underlig tid, vi lever i. Corona-virussen spreder sig over hele kloden, og det har også indflydelse på din hverdag. De fleste af jer bliver stadig undervist gennem en skærm.

Du inviteres hermed til at deltage i denne corona-konkurrence, som er igangsat af Museum Østjylland, Randers Bibliotek, Randers Stadsarkiv og Randers Kunstmuseum. Vi vil gerne finde ud af, hvad unge i Randers tænker i disse coronatider.

Der bliver kåret en vinder indenfor hver af de fire nedenstående kategorier, og præmien er et biografgavekort for to. 

Jeres produkter vil blive lagt på randersbib.dk, og de vil blive udstillet i Kulturhuset, når vi åbner mere op. Produkterne vil blive gemt til eftertiden af Stadsarkivet.

Send/del dit bidrag til/med ungicoronaenstid@gmail.com senest den 21.juni. Vinderne får direkte besked den 23. juni. 

Angiv navn, uddannelsesinstitution og klasse i emnefeltet.

De fire kategorier er: 

Serie af pressefotos
Tag en serie af pressefotos bestående af tre fotos, der illustrerer, hvordan du oplever ungdomslivet i coronaens tid. Du kan vælge at tage fotos, som illustrerer dit liv på dit værelse eller i dit hus/din lejlighed. Du kan også tage fotos, der illustrerer corona-livet udenfor dit hjem. Eksempelvis folk, der holder afstand, køen i supermarkedet eller noget helt andet. Dit foto skal være ledsaget af en billedtekst og en følgetekst med overvejelserne om billederne (50-100 ord).
 

Essay
Skriv et essay om, hvordan corona har ændret dit liv og din hverdag. I et essay går man på opdagelse i emnet og undersøger det fra flere vinkler. Brug gerne eksempler og beskrivelser fra dit eget liv. Dit essay må maks. være på 500 ord.
 

Podcast
Lav en podcast på højst fem minutter, hvor du reflekterer over coronaens indvirkning på unges liv. Der skal være intro- og outromusik, og du skal være opmærksom på at tale meget tydeligt.  
 

Film
Lav en film (varighed 1-2 minutter), der illustrerer de tanker eller følelser, der fylder i forbindelse med corona. Du kan tage udgangspunkt i modsætninger så som ensomhed><fællesskab.

Brug #coronairanders – tag billeder af din proces og dit produkt