Vær med i DR Romanklub på biblioteket

18.09.18
Læs og diskuter 6 nye danske romaner i bibliotekets og DR’s romanklub

Du har nu chancen for at blive medlem af en læseklub, da Randers Bibliotek i samarbejde med Danmarks Radio opretter en læseklub, der løber over 6 onsdage i vinteren/foråret 2018-19. Danmarks Radio udvælger de 6 romaner, der skal diskuteres, og klubmedlemmerne er med til at kåre den vindende roman. Biblioteket sammensætter romanklubben, og bibliotekar Martin Minka Jensen er ordstyrer.

Der er plads til 14 medlemmer i romanklubben. Biblioteket sammensætter klubben, så der er mest mulig aldersspredning og deltagelse af både mænd og kvinder.

Der er DR Romanklubber på 40 af landets biblioteker, og udover selve diskussionerne kan deltagerne selv sende deres synspunkter til Litteratursidens online læseklub, så andre læsere og bøgernes forfattere kan diskutere med på nettet.

Alle romanklubmedlemmerne er med til at bestemme, hvilke tre af de seks romaner, der skal med i årets finale, og en jury udvalgt blandt disse læsere er med til at vælge den endelige vinder. DR Romanprisen skiller sig ud blandt de mange litteraturpriser, fordi juryen består af almindelige læsere, der diskuterer sig frem til en vinder.

Alle klubaftener er på Hovedbiblioteket, Stemannsgade 2, Randers kl. 19:00 – 20:30. Den første klubaften vil finde sted onsdag den 21. november.

Meld dig til romanklubben senest onsdag den 17/10 hos Martin Minka Jensen, Randers Bibliotek på mail : mm@randersbib.dk

 

Materialer