Book en bibliotekar

Går du på en ungdomsuddannelse og har du brug for hjælp til at komme videre med informationssøgning til din opgave, så book en tid.

Undgå kø og få hjælp til en grundig informationssøgning. Vi vejleder dig til at finde relevante bøger, artikler og oplysninger på nettet. Du får også tips til søgning i databaser og på nettet generelt. Du kan forvente et svar senest 2 hverdage efter din booking. 

Hvad kan du selv gøre?
Du kan starte din litteratursøgning på Randers Bibliotek eller i bibliotek.dk. Her får du overblik over, hvad der findes om dit emne på danske biblioteker. Du kan søge og bestille både bøger og artikler. Find også inspiration i denne oversigt over Randers Biblioteks digitale tilbud.

Se også temaet om gode digitale kilder til din opgave på ekurser.nu.

Book en bibliotekar

Kontaktoplysninger:
:
: