Marshall B. Rosenberg: Ikkevoldelig kommunikation - girafsprog : brug din indfølingsevne og få både dine egne og andres behov tilgodeset
  • Bog

Ikkevoldelig kommunikation - girafsprog : brug din indfølingsevne og få både dine egne og andres behov tilgodeset