Ingald Andersson: Byg carport
  • Bog

Byg carport

Gode råd om bygning af stort set alle typer carporte - den fritstående type, carporten i kombination med eksisterende bygninger, med redskabsrum, dobbeltcarporten og carporten som byggesæt. Desuden forklaringer på de overvejelser, man skal gøre sig for at tilpasse carporten huset øvrige byggestil
Emneord byggeri carporte