• Bog

Vi har aldrig været moderne : et essay om symmetrisk antropologi

Af Bruno Latour (2006)
Analyse af paradokserne i det moderne, oplyste projekts distinktioner mellem naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Med interview med Latour omkring hans ideer om "aktør-netværker"