David Rousing (f. 1970): Født i går : en ordsymfoni
  • Bog

Født i går : en ordsymfoni

Eksperimenterende værk som i tekst, lyd og billeder ærligt og humoristisk beretter om manden Rousings midtvejskrise og deraf følgende genvordigheder