Inger Wold Lund (f. 1983): Ingenting skete
  • Bog

Ingenting skete

Med sproglig præcis sparsommelighed henvises i korte tekster til hverdagsagtige hændelser i fortiden. Øjeblikkelige situationer, sociale relationer og flygtige møder mellem mennesker fremstår som absurd distancerede, men poetiske scenarier