Ole Schierbeck: Danske mordgåder fra vor tid
  • Bog
Af Ole Schierbeck (2018)
Beskrivelse af 16 mordgåder som det danske politi aldrig har formået at opklare, enten på grund af mangel på beviser eller vidner