Eva Zelander: Mindfulness i naturen : vejen til større livsglæde og mindre stress
  • Bog
Af Eva Zelander (2018)
Om hvordan naturen kan virke helbredende i forhold til stress, angst og depression. Inddelt i tre dele: introduktion til mindfulness ud fra et naturperspektiv, teori og forskning om naturens betydning for os og øvelser med naturen som ramme
Eva Zelander: Mindfulness i naturen : vejen til større livsglæde og mindre stress
  • Lydbog (net)
Af Eva Zelander (2020)
Om hvordan naturen kan virke helbredende i forhold til stress, angst og depression. Inddelt i tre dele: introduktion til mindfulness ud fra et naturperspektiv, teori og forskning om naturens betydning for os og øvelser med naturen som ramme