Jørgen Hartung Nielsen: Isjomfruen
  • Bog

Isjomfruen

Serie
Det er vinter og snevejr. Hans Christian ser på vinduets iskrystaller og får øje på isjomfruen. Er hun mon kommet for at hente Hans Christians far, som er meget syg?