: Klimaets sociale tilstand
  • Bog

Klimaets sociale tilstand

(2012)
Sociologisk analyse af hvordan danske unge i alderen 18-35 år forholder sig til den globale opvarmning, og hvilke faktorer der modvirker eller støtter de unges udvikling af en mere klimavenlig adfærd

Titlen findes som