Thomas Neumann: Gode naturoplevelser - for børn med autisme og særligt sensitive børn
  • Bog

Gode naturoplevelser - for børn med autisme og særligt sensitive børn

Af Thomas Neumann (2015)
Om at planlægge og gennemføre naturaktiviteter for børn med autisme eller særligt sensitive børn. Med fakta om dyr og planter, anvisninger til aktiviteter og angivelse af hvilke sanseindtryk, man skal være opmærksom på og hvad barnet får trænet og lært ved den enkelte aktivitet