• Artikel

Kost og kure

Af Marie Bille (2015)
Der er stor interesse for kost og livsstil og for, hvilken betydning vores kost har for helbredet. Det skyldes ikke mindst det stigende antal overvægtige. Dette faktalink sætter fokus på de officielle anbefalinger til god kost og ernæring i Danmark og de nye kure og livsstilsomlægninger, der vinder udbredelse