• Artikel

Rusland - efter 1991

Af Sune Navntoft (2019)
I 1991 kollapsede Sovjetunionen, og den tidligere stormagt var da langt fra fordums styrke. I 2018 er billedet et ganske andet. Med Ruslands annektering af Krim i 2014 og landets aktive rolle i krigshandlingerne i Østukraine er forholdet til Vesten atter på frysepunktet. Det har resulteret i omfattende økonomiske sanktioner mod Rusland og senest NATOs beslutning om at indsætte ca. 4.000 Nato-soldater i Polen og i de baltiske lande