Lektørudtalelse

Forfatter: Lis Eriksen

Bogen for børn fra 12 år gennemgår kroppens opbygning og funktioner på en informativ måde, og den vil sammen med de andre titler vi har om emnet, kunne være med til at klare behovet. Illustrationerne er tegninger, der med et meget direkte udtryk og iøjnefaldende farver springer ud fra siderne. Forsidebilledet giver signal om dette med et billede af et ansigt, der er med hud og hår på den ene halvdel og set uden hud på den anden, så muskler, sener og blodårer træder frem – ansigtet er omkranset af sort-hvide skaktern. Et forsidebillede man kigger på en ekstra gang. Skakternene føres igennem hele bogen forover og forneden i en smal stribe på hver side, dette kunne have været udeladt, da det virker forstyrrende for helhedsindtrykket. Delemnerne f.eks.: Huden; Hjertet og blodomløbet og Synet og hørelsen behandles over dobbeltopslaget, hvor hovedteksten og billedtekster og faktabokse i layoutet er underordnet illustrationerne. De forklarende tekster indeholder en del sværere ord end hovedteksten, hvilket afhjælpes af de mange illustrationer med pilehenvisninger til kroppens forskellige dele. Bogen er forsynet med indholdsfortegnelse, en quiz om kroppen, ordliste og alfabetisk register. Bogen udkommer samtidig med Dinosaurer i samme nye serie