Lektørudtalelse

Forfatter: Lone Krøgh

Kort om bogen

Græsser kan bruges til meget i såvel private haver som i parker og anlæg, hvor de ud over at give karakter og dybde til beplantningen er gode for biodiversiteten. Læg og lærd med interesse for haver og natur kan læse med her

Beskrivelse

Græsser, halvgræsser og siv kan bruges på mangfoldige måder i byen, haver og offentlige rum. De gør sig lige godt i staudebede, præriehaver eller i naturalistiske haver som langs motorvejen, og hvad enten man søger det naturlige udtryk eller det mere stringente. I tekst og mange fotos beskrives anvendelse, beplantning og pleje, ligesom der er reportager fra såvel kendte som ukendte danske og udenlandske græshaver og -anlæg. Det mest kendte er High Line i New York. Desuden udførlig oversigt over hårdføre græsser i Danmark samt enkelte stauder, der passer godt til græsser. Nina Ewald er kendt for sin havebøger, og Poul Petersen har en planteskole med speciale i græsser

Vurdering

Flot og meget inspirerende bog, hvor oplysende og engageret tekst går hånd i hånd med fine og illustrative fotos. Læs den og du må absolut have græsser i din have!

Andre bøger om samme emne

Der er fire andre bøger om græs: De danske Græsser, 2006, og Politikens bog om prydgræsser, 2006, den svenske Prydgræsser til haven, 2006, og den tyske Prydgræsser, 2016. De danske og den svenske er de bedste, men efterhånden gamle, og der vil givetvis være sket meget med planteskolernes udvalg af græsser, siden de udkom