Lektørudtalelse

Forfatter: Louise Hede

Kort om bogen

I sin selvbiografi skildrer Lotus Turéll hvordan det var at vokse op med en alkoholiseret far, og hvordan hun igennem terapi fik bearbejdet den påvirkning misbruget havde på hende. For interesserede i biografier og selvhjælpsbøger, her især med fokus på misbrug i familier

Beskrivelse

Lotus Turéll er datter af den kendte danske digter og forfatter Dan Turéll. I sin selvbiografi fortæller hun om sin opvækst i en familie med en alkoholiseret far. Bogen er opdelt i tre dele: Først en biografisk skildring af hendes barndom og ungdom, og hvordan farens misbrug havde indvirkning på hende selv og familien. Derefter et tilbageblik, hvor Lotus reflekterer over tiden efter Dans død, og hendes egne reaktioner derpå. Sidste afsnit er en erfaringsguide, hvor Lotus svarer på de mest stillede spørgsmål hun har fået, i forhold til sin personlige udvikling som følge af terapiforløb

Vurdering

Velskrevet personlig bog, der især henvender sig til pårørende af alkoholikere, men som sagtens kan læses af alle med interesse for biografier. Sidste afsnit med erfaringsguide, som bl.a. giver forskellige terapiøvelser til personlig udvikling, kan også bruges af personer der fx lider af angst, depression m.m

Andre bøger om samme emne

Anden relevant selvbiografi om omsorgssvigt og misbrug i familien kan være Zornig - vrede er mit mellemnavn. Om Dan Turéll specifikt findes erindringerne Onkel Danny fortæller - det hele