Lektørudtalelse

Forfatter: Jens Bråten

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Forfatterne er lektorer ved Aarhus Universitet. Bogen indeholder den danske del af en stor international spørgeskemaundersøgelse omkring værdier - baseret på oplysninger fra henholdsvis 1981og 1990. Gennem et omfattende tabel- og figurmateriale (over 100) belyses danskernes ændrede værdibegreber og moral i ovennævnte periode, hvor der specielt focuseres på danskernes religiøseopfattelser (eks: Hvor mange tror på Gud?), danskernes moral (eks.: Er det accepteret at modtage bestikkelse?), familieforhold (eks.: Hvor mange accepterer utroskab i ægteskabet?), politik (eks.:Hvem er venstre- og højreorienteret?) og danskernes arbejdsforhold (eks.: Betyder løn mere end arbejdskvalitet?). I de enkelte tabeller kan man indenfor køn, alder, uddannelse og geografiskplacering aflæse danskernes aktuelle værdinormer. I bogens anden halvdel gives først et rids over udviklingen i Danmark i 1980'me, hvor de efterfølgende værdianalyser er lavet på tværs af områderneog set i forhold til en ønsketsamfundsudvikling udfra det såkaldte kohorte-princip - d.v.s. opdelt efter aldersgrupperinger. I et efterfølgende afsnit sammenlignes kortfattet de danskeværdiopfattelser med andre landes værdinormer. Der er alt i alt tale om en aktuel, dybtgående og videnskabelig analyse - set i lyset af de nyeste samfundsvidenskabelige teorier. Det er enstofmættet - ikke helt lettilgængelig analyse -, der primært må være af interesse for forskellige grene indenfor samfundsforskningen i Danmark