Lektørudtalelse

Forfatter: Sune Hundebøll

Anvendelse/målgruppe/niveau

Værdipolitik har fyldt godt i offentligheden de seneste år, og der skrives en del om værdier i medierne. Derfor bør der også være en rimelig interesse for en akademisk analyse af vores værdier og deres udvikling gennem de seneste årtier. Studerende kan benytte bogen i dens helhed eller enkelte kapitler i arbejdet med specifikke temaer

Beskrivelse

Bogen er skrevet af forskere, som arbejder med relevante emner. Den er redigeret af P. Gundelach der er professor ved Sociologisk Institut (KU). Danskernes værdier analyseres ud fra data indsamlet i europæiske værdiundersøgelser foretaget i 1981, 1990, 1999, 2008. Fokus er på emner som familie, politik, religion, arbejdsliv mm. Værdierne analyseres i forhold til variabler som køn, alder, urbanisering, uddannelsesniveau og indkomst. Stilen er akademisk med redegørelse for metoder og beskrivelse af begreber. Der er en kort beskrivelse af de enkelte forfattere bagerst i bogen

Sammenligning

Bogen er nært beslægtet med bøgerne Danskernes særpræg og Danskernes værdier 1981-1999. Af andre relevante udgivelser findes årspublikationen Danskerne fra Institut for Konjunktur-Analyse, Arveguldet : danskernes værdier og Man har et standpunkt af Lise Togeby. Via sitet danishvalues.dk er der adgang til baggrundsinfomation og linkreferencer til bogens datagrundlag

Samlet konklusion

Et grundigt værk om danskernes værdier og deres udvikling. Bogen både bekræfter og afkræfter eksisterende forestillinger. Den akademiske stil kan virke læsehæmmende for enkelte læsere