Lektørudtalelse

Forfatter: Inge Lykke

Anvendelse/målgruppe/niveau

Til frilæsning og undervisningsbrug af børn fra 10 til 12 år. Tilhørende lærerhåndbog og hjemmeside

Beskrivelse

Insektbog med historisk perspektiv tilbage til kultiden med beretning om megainsekter og om fund af fossiler med aftryk af disse insekter. Men også en bog med et globalt udsyn med beskrivelse af insekternes fantastiske tilpasningsevne til alle klimaformer. Desuden en grundig indføring i, hvordan man definerer et insekt. Forskellige biotoper som højmose, lavmose og Odense Å beskrives. Fra Botswana fortælles om insektlivet i det store Okavango-delta, og endelig præsenteres verdens farligste insekt malariamyggen. Bagerst en lille ordbog. Illustrationerne er en blanding af fotos og tegninger, som støtter teksten og fortæller videre. Bogen har samme handy størrelse som De små fagbøger

Sammenligning

I 2010 kom titlen Insekter i serien De små fagbøger. Her beskrives forskellige insekters levevis på hver sit opslag. Denne nye bog handler mere generelt om insekter og om deres tilpasning til forskellige levesteder. Vi kommer rundt i verden og i historien. Den kræver lidt mere af sin læser end De små fagbøger gør

Samlet konklusion

En bog som bygger videre på børnenes viden om de smådyr de kender fra den danske natur. Det globale og historiske perspektiv og præsentationen af fremmede arter gør bogen interessant. Tænk - 3/4 af alle nulevende dyrearter er insekter