Lektørudtalelse

Forfatter: Stine Bille

Kort om bogen

De sidste tyve år har vi fået flere nye vilde dyr i Danmark bl.a. ulven og havørnen. Hvordan kan dyrene klare sig? Og er det alle dyrene, vi gerne vil have i landet? For 8-12-årige

Beskrivelse

Bogen beskriver forskellige vilde dyr, som enten er vendt tilbage Danmark, eller som er nye dyrearter i landet. Undervejs fortælles om hvordan dyrene lever og overlever, hvordan de er kommet hertil og hvorfor. De fleste afsnit har et stort billede, som er med til at forklare emnet. Teksten er skrevet i korte små afsnit. Flere af de svære ord er forklaret ved siden af teksten. Forrest har bogen indholdsfortegnelse og bagest er der stikordsregister

Vurdering

Bogen lever op til de mange andre bøger i serien "De små fagbøger". Bogens layout er lækkert og overskueligt med flotte billeder eller tegninger. Det er med til at understøtte teksten, og gør bogen let at læse

Andre bøger om samme emne

For de ældste i denne aldersgruppe findes serien "Nye dyr i Danmark" af Lars Groth, som beskriver både ønsket og uønsket nye dyr i Danmark fx Nye dyr i Danmark. [Bind] 1. Der findes flere bøger om de forskellige dyrearter bl.a. Ulven af Per Straarup Søndergaard