Lektørudtalelse

Forfatter: Thomas Ry Andersen

Kort om bogen

Herlig samling med Emil Aarestrups tidsløse erotiske kærlighedslyrik. For læsere af danske klassikere og romantisk lyrik

Beskrivelse

Emil Aarestrup (1800-1856) var uddannet læge, men udfoldede sit forfatterskab i det private igennem hele sit liv. Han udgav i sin levetid kun én digtsamling, Digte (1838), hvori digtcyklussen "Erotiske Situationer" på 51 digte indgår. Hvert digt beskriver en situation og består af strofer på fire vers. Aarestrup er optaget af forskellige kropsdele, men betoner ofte øjet, blikket, som fx i "Paa Bjerget": "Der var i deres Heften,/ I deres Pliren Noget -/ Hvis der kan hexes, skeer det/ Ved Hjælp af Øielaaget."

Vurdering

Det er en stor fornøjelse af læse Aarestrups sensuelle lyrik, hvor stort set alt erotiseres. Hos ham er der ikke noget med, at følelserne skal tæmmes af viljen og fornuften, tværtimod lader han passionen og forestillingerne få frit løb, dog ikke sådan, at man efterlades med duggede læsebriller. I hans digtning er det erotiske dog også forbundet med det melankolske, hvilket fx ses i det berømte digt "Angst": "Om lidt saa er vi skilt ad,/ som Bærrene paa Hækken;/ Om lidt er vi forsvundne,/ Som Boblerne i Bækken"

Andre bøger om samme emne

 Digte kom som e-bog i 2016. "Erotiske situationer" findes i flere genudgivelser, fx i Digte, 1997, og i Digte (Ved Oluf Friis), 1962. En anden af Danmarks store erotiske digtere er Sophus Claussen