Lektørudtalelse

Forfatter: Ellen Lind Jensen

I en tid, hvor "sundhedseksperterne" har vind i sejlene som aldrig før, hvor rygere sendes udenfor døren, hvis de ikke er gået selv og hvor livsstilssygdomme truer menneskeheden, melder Birgit Petersson sig på banen med en debatbog, der taler såvel Arne Astrup som Anne Larsen midt imod. Det har hun gjort tidligere i Frygten for fedtet, 1997. Men i sin nyeste bog tager hun skridtet videre og sætter hele den herskende sundhedsopfattelse til debat. Ganske vist har danskerne en lavere middellevetid end folk i de lande, vi gerne vil sammenligne os med. Men der er alligevel noget i tallene, der ikke stemmer, og som slet ikke stemmer overens med de forestillinger, som tidens sundhedsidealer stiller til skue. Først og fremmest tordner hun mod individualiseringen af sygdommene. Den deraf følgende selvforskyldthed, kan være langt mere opslidende og sygdomsfremkaldende end den livsstil, vi hele tiden påvirkes til at bekæmpe. Forfatteren bygger sit debatoplæg på masser af undersøgelser og forskning, men teksten er ikke tynget af allehånde henvisninger. Hun har bevidst undladt løbende at henvise til sine referencer, men blot medtaget en udvalgt litteraturliste bagest i bogen

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2000