Lektørudtalelse

Forfatter: Birte Thornæs

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

22 fortællinger om alm. mennesker i mindre provinssamfund - deres daglige tilværelse i fritid og på arbejdsplads, mest det sidste - samt om nogle, der er røget ud af systemet, p.gr.a. aldereller af andre grunde. Det er velfortalte små øjebliksbilleder, nu og da let sentimentale, men oftest præget af en egen humor, der gør dem meget oplivende og velegnede til oplæsning på f.ex.plejehjem og i pensionistboliger, hvor oplæsningsstof altid savnes. F.ex. er »Tømrerlauget« et pletskud. Man kan frygte, at titlen vil skræmme nogle læsere væk - »Arbejdsglæde« forekommer egentligbedre - det er historien om et alt andet end almindeligt sjak: folk med en vældig arbejdsevne, og med et vældigt spritforbrug og fantasi på homeriske højder - og med en sjakbajs, der går i spidsenfor det hele, og sørger for en god udgang på balladerne. Trods de ofte dystre emner - arbejdsulykker, soldeture, magtmisbrug o.m.m., er bogen altså ikke pessimistisk, og sine steder opløftendebilleder fra den danskeprovins

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1979