Lektørudtalelse

Forfatter: Inger Aarup-Kristensen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Trods et lixtal så lavt som 9 får vi her et meget fint, levende og især morsomt portræt af et par pubertetsdrenge. Vi hører, hvordan forelskelse fuldstændig kan forandre en . barsk gut til atblive blød som smør, og hvordan et par ellers uadskellige venner snyder hinanden, fordi de vil erobre samme pige. Der berettes om skolen, fisketure, fritidsjob og ungdomsfest og for en gang skyldikke et ord om sex. Forældre og andre voksne omtales kun sporadisk, og det samme gælder miljøet, men det vigtige i bogen, nemlig beskrivelsen af Børges (Bøffens) totale forandring fylder det mesteaf teksten. Vibe Vestergaards illustrationer, lavet med tusch og oliekridt i klare farver i en surrealistisk streg, vil tiltale de unge. De hjælper samtidig med tilegnelsen, idet de fremhæver devigtige elementer af teksten. Forsiden i stærk grøn, pink og orange vil også tiltale målgruppen, der er svage læsere på 12-14 år

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1991