Lektørudtalelse

Forfatter: Kirsten Rossen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Kulla-Gulla løser en gåde er 8. bind af en serie (sv. udg. 6. bind). som første gang udkom på dansk 1948-57. Anm. husker de 4 første bind, som en udmærket social omend noget sentimentalskildring af mennesker omkring århundredskiftet. Kulla-Gulla løser en gåde lever ikke op til forventningerne. Den er efter min mening en kulørt spændingsroman, hvor den unuancerede skildring kungiver personerne farverne sort og hvidt: »Den gode Kulla-Gulla og hendes 5 søde forældreløse fattigmandsbørn, som hun har fået installeret hos sin rige morfar godsejeren, hvor den ondegodsejer-arving Regina, invalid efter en rideulykke, gør alt for at skubbe den også arve-berettigede Kulla Gulla ud«. En usandsynlig tyveriaffære spindes, for at give personerne kolorit. Den skalnok blive læst for spændingens skyld, men hvis resten af serien ikke er bedre, det må man kunne forvisse sig om på svensk, er der ingen grund til at fortsætte

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1977